Приёмный отдел: +7 725 333 51 89 Электронная почта: goz_turcestan@mail.ru
Справочно-регистрационный отдел: +7 725 333 51 87

Главная сайта / ЦСЗ 1

ЦСЗ 1

Глава отделения

Акмурзаева Галия Уринбасаровна
№ участка Профиль участка Ф.И.О врача Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1
общей практики
ТАНХИЕВА ИНДИРА НУРМАГАНБЕТОВНА
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
5
общей практики
МУСТАФАЕВА АЙЖАН БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
102
общей практики
ҚАЛМҰРЗА МАДИНА ӘНУАРҚЫЗЫ
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
103
общей практики
ҒАППАРОВА БОТАКӨЗ ҒАППАРҚЫЗЫ
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
112
общей практики
АЙТБЕКОВ АРДАҚ БАҚЫТБЕКҰЛЫ
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
113
общей практики
ИЗАХАНОВА ШОХСАНАМ ИБАДУЛЛАҚЫЗЫ
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
114
общей практики
АХМЕТОВА АЙНАЗ АРЫСБАЕВНА
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
115
общей практики
БЕГАБАТ АЙДОС ТОҚМЫРЗАҰЛЫ
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
133
общей практики
ТОРҒАЕВА АЙГЕРІМ АЛДАБЕРГЕНҚЫЗЫ
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
140
общей практики
ШЕНГЕЛБАЕВА АРДАК САПАРОВНА
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
36
педиатрический
ЮЛДАШОВА НАФИСА АБДИКАДИРОВНА
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
40
педиатрический
САНБАЕВА ГҮЛДАНА НҰРЛАНҚЫЗЫ
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
44
педиатрический
ТУРЫСБАЕВА МЕРЕЙ АЛПЫСБАЙҚЫЗЫ
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
09:00-17:48
№1 ЦСЗ 112 аймак 103 аймак 113 аймак 133 аймак 114 аймак 5 аймак 102 аймак
Название улицы
Кулан акын
Сугир куйшы
Баласагун
Казыбек би
Коркыт ата
Отырар 1-5,20-21
Баян батыр
Касымхан батыр
Майлы кожа
М.жалил
Дом интернат
Айша биби
Кабанбай батыр
Едыге батыр
Жанкожа батыр
Бухар жырау
О.Тилепов
Укаш ата
Сырым батыр
Мырзахметов
Агыбай батыр
Жыбек жолы
Акан сери
22 наурыз
Курбан ата
Быржан сал
Гаухар батыр
БТША
Казак курылтай
36 аймақ
Кабанбай батыр
Отырар
Арыстан баб
40 аймақ
Кулыншак
44 аймақ
Шади акын
Смайлов
Карменов
Тараз
Мустафа шокай

Контактная информация